Поперечный распил шеи на уровне шейного позвонка

Поперечный распил шеи на уровне тела IV шейного позвонка (по Н. И. Пирогову).

Распил проведен через щитовидный хрящ.

Рисунок изображает нижнюю поверхность распила.

1 — корень надгортанника с частью lig. thyreoepiglotticum;
2 — m. sternohyoideus;
3 — m. omohyoideus;
4 — m. thyreohyoideus;
5 — m. sternothyreoideus;
6 — m. constrictor pharyngis inferior;
7 — m. longus colli;
8 — m. sternocleidomastoideus и передняя стенка его влагалища; 9 — m. longus capitis;
10 — задняя стенка влагалища, грудино-ключично-сосковой мышцы;
11 — ветви n. accessorius;
12 — m. levator scapulae;
13 — m. splenius;
14 — mm. semispinalis et longissimus cervicis et capitis;
15 — остистый отросток IV шейного позвонка;
16 — тело IV шейного позвонка;
17 — трапециевидная мышца;
18 — поперечный отросток IV шейного позвонка;
19 — позвоночная артерия;
20 — внутренняя яремная вена;
21 — блуждающий нерв;
22 — общая сонная артерия (левая), рассеченная тотчас ниже бифуркации;
23 — узел симпатического нерва;
24 — верхняя щитовидная вена;
25 — верхний гортанный нерв;
26 — верхняя щитовидная артерия;
27 — щитовидный хрящ;
28 — полость глотки;
29 — верхушка черпаловидного хряща;
30 — полость гортани.
Поперечный распил шеи на уровне тела IV шейного позвонка
У реальному розмірі 1292x1348 / 846.7Kb
302 0 0.0

Додано 2022-01-28 anatomia
Поперечный распил шеи на уровне тела lll шейного позвонка Поперечный распил шеи на уровне тела IV шейного позвонка Начальный отдел язычной артерии

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close