Поперечный распил правой кисти через пястные кости

Поперечный распил правой кисти через пястные кости (по Н. И. Пирогову).

Рисунок изображает дистальную поверхность распила.

1 — ладонный апоневроз;
2 — пальцевые ветви срединного нерва;
3 — мышцы, образующие eminentia thenar;
4 — I пястная кость;
5 — сухожилия разгибателей большого пальца;
6 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца;
7 — mm. interossei;
8 — m. adductor pollicis;
9 — II пястная кость;
10 — сухожилия поверхностного и глубокого сгибателя пальцев;
11 — сухожилия разгибателей ко II пальцу;
12 — mm. interossei;
13 — mm. lumbricales;
14 — III пястная кость и сухожилие разгибателя к III пальцу;
15 — глубокая ладонная артериальная дуга и глубокая ладонная ветвь локтевого нерва;
16 — ІV пястная кость и сухожилие разгибателя к IV пальцу;
17 — mm. interossei;
18 — сухожилия поверхностного и глубокого сгибателя пальцев; 19 — V пястная кость и сухожилия разгибателей к V пальцу;
20 — мышцы, образующие eminentia hypothenar;
21 — arcus volaris superficialis и пальцевые ветви локтевого нерва.
104 0 0.0

Додано 2021-12-12 anatomia
Нервы указательного пальца правой руки Поперечный распил правой кисти через пястные кости Фасциальные ложа и клетчаточные пространства ладони

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close