Поперечный распил правой кисти

Поперечный распил правой кисти на уровне второго ряда костей запястья, запястного канала и поперечной связки запястья (по Н. И. Пирогову).

Рисунок изображает дистальную поверхность распила.

1 — m. abductor pollicis brevis;
2 — os metacarpale I;
3 — ветви лучевого нерва;
4 — os multangulum majus и лежащее в борозде этой кости сухожилие m. flexor carpi radialis;
5 — a. radialis;
6 — ветви лучевого нерва;
7 — сухожилия mm. abductor pollicis longus и extensor pollicis brevis;
8 — сухожилие m. extensor carpi radialis longus;
9 — os multangulum minus;
10 —добавочная кость, расположенная между os multangulum minus, os capitatum и ossa metacarpalia II и III;
11 — сухожилие m. extensor carpi radialis brevis;
12 — сухожилие m. extensor pollicis longus;
13 — сухожилия m. extensor digitorum communis;
14 — os capitatum;
15 — ветвь ramus dorsalis n. ulnaris;
16 — os hamatum;
17 — сухожилие m. extensor digiti V;
18 — сухожилие m. extensor carpi ulnaris;
19 — ветвь ramus dorsalis n. ulnaris;
20 — мышцы Hypothenar;
21 — hamulus ossis hamati;
22 — глубокая ладонная ветвь локтевого нерва;
23 — lig. carpi transversum;
24 — ладонный апоневроз;
25 — поверхностная ладонная дуга и жоверхностная ладонная ветвь локтевого нерва;
26 — сухожилия поверхностного и глубокого сгибателя пальцев;
27 — n. medianus и сухожилие m. flexor pollicis longus;
28 — m. flexor pollicis brevis;
29 — m. opponens pollicis.
Поперечный распил правой кисти
279 0 0.0

Додано 2021-12-12 anatomia
Топография  области предплечья и тыльно-наружного отдела кисти Поперечный распил правой кисти Синовиальные влагалища тыла кисти

Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close