Поперечный распил правой голени

Поперечный распил правой голени на уровне ее середины (схема; по А. А. Боброву).

1 — v. saphena magna и ветви n. saphemis;
2 — vasa tibialia posteriora и n. tibialis;
3 — vasa peronaea;
4 — v. saphena parva ii nn outanei surae medialis и lateralis;
5 — m. flexor haüueis lorigus;
6 — n. peronaeus superficialis;
7 — m. extensor hallucis longus;
8 — vasa tibialia anteriora и n. peronaeus profundus.
77 0 0.0

Додано 2022-01-02 anatomia
Фасциальные вместилища голени Поперечный распил правой голени на уровне ее середины Поперечный распил правой голени на уровне верхней трети распилы правого коленного сустава при различных положениях колена Продольные (парасагиттальные) распилы правого коленного сустава Взаимоотношения между надколенником и мыщелками бедренной кости верхнее межберцовое сочленения с полостью коленного сустава Артериальные сети и коллатеральные дуги в области коленного сустава Завороты правого коленного сустава Правый коленный сустав спереди Связки коленного сустава. Правый сустав; вид спереди. Глубокий слой левой подколенной ямки

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close