Положение сердца и печени

Положение сердца и печени при значительно наполненном и растянутом желудке (по Н. И. Пирогову).

Препарат изготовлен на замороженном трупе методом анатомической скульптуры.

1 — верхушка сердца;
2 — диафрагма;
3 — дно желудка;
4 — хрящ VI ребра;
5 — хрящ УІІ ребра;
6 — передний край селезенки;
7 — flexura coli sinistra;
8 — flexura duodenojejunalis;
9 — colon descendens;
10 — flexura sigmoidea;
11 — appendix;
12 — caecum;
13 — корень брыжейки тонких кишок;
14 — duodenum;
15 — colon transversum;
16 — большая кривизна желудка;
17 — flexura coli dextra;
18 — мечевидный отросток грудины;
19 — правая доля печени;
20 — диафрагма;
21 — полость плевры (пустая);
22 — хрящ V ребра;
23 — хрящ IV ребра;
24 — хрящ III ребра.
75 0 0.0

Додано 2022-02-05 anatomia
Положение сердца и печени при значительно растянутой ободочной кишке сердце и печень при значительно наполненном и растянутом желудке Редкий вариант положения слепой кишки и червеобразного отростка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close