Положение отломков при переломе лучевой кости

Положение отломков при переломе лучевой кости (полусхематически).

1 — m. triceps;
2 — epicondylus medialis humeri:
3 — m. brachialis;
4 — m. pronator teres;
5 — m. flexor carpi radialis;
6 — m. palmaris longus;
7 — m. flexor carpi ulnaris;
8 — m. flexor digitorum sublimis;
9 — mm. abductor pollicis longus и extensor pollicis brevis;
10 — m. flexor pollicis longus;
11 — m. extensor carpi radialis longus;
12 — отломки лучевой кости;
13 — m. brachioradialis;
14 — m. supinator;
15 — сухожилие двуглавой мышцы плеча;
16 — lacertus fibrosus;
17 — m. brachialis;
18 — m. biceps brachii.
129 0 0.0

Додано 2021-12-11 anatomia
образования нижней трети предплечья Положение отломков при переломе лучевой кости Положение отломков при переломе локтевой кости

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close