Положение органов при экссудативном плеврите

Препарат Н. И. Пирогова, изготовленный скульптурным методом. Рисунок изображает положение сердца и брюшных внутренностей при правостороннем экссудативном плеврите.
1 — полость левой плевры;
2 — верхушка сердца;
3 — сухожильная часть диафрагмы;
4 — левая доля печени;
5 — передний край селезенки;
6 — селезеночный изгиб толстой кишки;
7 — большая кривизна желудка;
8 — дно желчного пузыря;
9 — двенадцатиперстная кишка;
10 — нисходящая ободочная кишка;
11 — подвздошный гребень;
12 — начальный отдел тощей кишки;
13 — сигмовидная кишка;
14 — мыс;
15 — корень брыжейки тонких кишок;
16 — конечный отдел подвздошной кишки;
17 — поперечно ободочная кишка;
18 — поджелудочная железа;
19 — правая доля печени;
20 — мечевидный отросток грудины;
21 — серознокровянистый экссудат в полости правой плевры.
положение сердца и брюшных внутренностей при плеврите
340 0 0.0

Додано 2021-12-05 anatomia
Средняя треть правого плеча на поперечном разрезе положение сердца и брюшных внутренностей при плеврите изменения положения наружной сонной артерии под влиянием раздражений

Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close