Подкожные сосуды и нервы голени

Подкожные сосуды и нервы внутренней поверхности голени (по Н. И. Пирогову).

1 — n. cutaneus femoris posterior;
2 — m. sartorius, освобожденный от фасции;
3 — n. saphenus;
4 — v. saphena magna;
5 — анастомоз между v. saphena parva и v. saphena magna;
6 — соединительная ветвь между n. cutaneus femoris posterior и n. saphenus;
7 — n cutaneus surae medialis;
8 — участок кожи и подкожной клетчатки на внутренней поверхности голени, имеющий два источника нервного снабжения (n. saphenus и n. cutaneus femoris posterior);
9 — разрез в lig. laciniatum, а. tibialis posterior, n. tibialis;
10 — «зона перекрытия» ветвей n. saphenus ветвями n. peronaeus superficialis;
11 — ветви n. peronaeus superficialis;
12 — rami infrapatellares n. sapheni.
118 0 0.0

Додано 2022-01-02 anatomia
Топография передней области голени (левая сторона) Подкожные сосуды и нервы внутренней поверхности голени Фасциальные вместилища голени

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close