Парасагиттальный распил грудной полости

Парасагиттальный распил грудной полости через наружный край левого грудино-ключичного сочленения, хрящи II — VIII ребер спереди, I — XII ребра сзади (по Н. И. Пирогову).

Рисунок изображает левую половину распила.

1 — грудинный конец левой ключицы;
2 — наружный край левого грудино-ключичного сочленения;
3 — клетчатка переднего средостения;
4 — рассеченная и нерассеченная часть верхней доли левого легкого;
5 — хрящ II ребра;
6 — перегиб перикарда в области ствола легочной артерии;
7 — ствол легочной артерии;
8 — хрящ III ребра;
9 — полулунные клапаны легочной артерии;
10 —полость левого желудочка;
11 — перегородка между желудочками;
12 — сосковая мышца митрального клапана;
13 — полость правого желудочка;
14 — перикард;
15 — серозная жидкость в полости перикарда;
16 — хрящ VI ребра;
17 — хрящ VII ребра;
18 — хрящ VIII ребра;
19 — левая доля печени;
20 — желудок;
21 — диафрагма;
22 — селезенка;
23 — переход реберной плевры в диафрагмальную;
24 — XII ребро;
25 — диафрагмальная плевра;
26 — XI ребро;
27 — левое легкое;
28 — IX ребро;
29 — VIII ребро;
30 — перикард и серозная жидкость в полости его;
31 — переход средостенной плевры в легочную;
32 — III ребро;
33 — левое легкое;
34 — II ребро;
35 — поперечный отросток I грудного позвонка;
36 — шейка I ребра;
37— париетальная плевра;
38 — легочная плевра.
158 0 0.0

Додано 2022-02-04 anatomia
Сагиттальный распил грудной полости Парасагиттальный распил грудной полости Парасагиттальный распил грудной полости

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close