Нервы поджелудочной железы

Нервы поджелудочной железы — plexus pancreaticus anterior (по П. А. Евдокимову).

1 — пилорическая часть желудка;
2 — а. gastroduodenalis et plexus gastricus inferior;
3 — ветвь, проходящая в толще поджелудочной железы и соединяющая plexus hepaticus с plexus pancreaticus inferior;
4 — v. portae;
5 — plexus hepaticus anterior;
6 — v. coronaria ventriculi;
7 — a. gastrica sinistra et plexus gastricus superior;
8 — ramus longitudinalis от ramus corporis pancreatis anterior;
9 — забрюшинная клетчатка;
10 — plexus lienalis;
11 — v. lienalis;
12 — cauda pancreatis;
13 — ramus anastomoticus от plexus lienalis;
14 — ductus pancreaticus;
15 — ramus profundus от plexus lienalis;
16 — corpus pancreatis;
17 — ramus corporis pancreatis anterior;
18 — соединительная ветвь между ветвями головки и тела поджелудочной железы;
19 — ветвь головки железы от печеночного сплетения;
20 — ветвь, идущая по брыжейке поперечно ободочной кишки;
21 — нижняя горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки;
22 — брыжейка поперечноободочной кишки;
23 — нисходящая часть двенадцатиперстной кишки;
24 — vasa gastroepiploica dextra и одноименное нервное сплетение.
159 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Нервы задней поверхности поджелудочной железы Нервы поджелудочной железы — plexus pancreaticus anterior Нервы двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close