Мышцы языка

Мышцы языка (из атласа В. П. Воробьева).

1 — processus styloideus;
2 — m. stylohyoideus (отрезана);
3 — m. styloglossus;
4 — m. glossopalatinus;
5 — mandibula;
6 — m. genioglossus;
7 — m. longitudinalis inferior;
8 — m. geniohyoideus;
9 — m. mylohyoideus;
10 — cartilago thyreoidea;
11 — membrana hyothyreoidea;
12 — m. hyoglossus;
13 — m. constrictor pharyngis medius;
14 — m. stylopharyngeus;
15 — lig. stylohyoideum;
16 — m. constrictor pharyngis superior.
51 0 0.0

Додано 2022-01-23 anatomia
Расположение m. mylohyoideus по отношению к корням зубов Мышцы языка (из атласа В. П. Воробьева). Ротовая полость из атласа  В. П. Воробьева. Слезно-носовой канал на фронтальном распиле лица Решетчатый лабиринт на фронтальном распиле черепа Решетчатый лабиринт на поперечном распиле головы Различия в строении передней стенки основной пазухи Различия в строении наружной стенки носовой полости Внутренняя стенка верхнечелюстной пазухи Горизонтальный распил правой глазницы по Н. И. Пирогову Фронтальный распил через глазницу и височную область Фронтальный распил дна ротовой полости

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close