Левая подколенная ямка после удаления апоневроза

Левая подколенная ямка после удаления апоневроза.

1 — m. semitendinosus;
2 — m. semimembranosus;
3 — фасциальная перегородка между m. semimembranosus и m. gracilis (4);
5 — жировая клетчатка подколенной ямки;
6 — анастомоз между v. poplitea и системой v. saphena magna;
7 — внутренняя головка m. gastrocnemius;
8 — v. saphena magna;
9 — наружная головка т. gastrocnemius;
10 — n. cutaneus surae medialis;
11—v. saphena parva (на данном препарате впадает не в подколенную вену, а в глубокую вену бедра);
12 — n. cutaneus femoris posterior;
13 — анастомоз между v. saphena parva и v. poplitea;
14 — m. biceps femoris;
15 — fascia lata.
139 0 0.0

Додано 2021-12-28 anatomia
Канал приводящих мышц и внутренний отдел подколенной ямки Левая подколенная ямка после удаления апоневроза Передняя область колена (правая сторона)

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close