Ход брюшины на сагиттальном разрезе

Ход брюшины на сагиттальном разрезе (из атласа В. П. Воробьева).

1 — lig. coronarium hepatis;
2 — recessus superior bursae omentalis;
3 — lig. hepatogastricum;
4 — зонд, введенный в полость сальника через foramen epiploicum;
5 — pancreas;
6 — spatium retroperitonaeale;
7 — duodenum;
8 — radix mesenterii;
9 — петли тощей кишки;
10 — mesocolon sigmoideum;
11 — promontorium;
12 — intestinum rectum;
13 — excavatio rectovesicalis;
14 — symphisis ossium pubis;
15 — vesica urinaria;
16 — петли подвздошной кишки;
17 — peritonaeum parietale;
18 — lamina posterior;
19 — lamina anterior omenti majoris;
20 — cavum peritonaei;
21 — colon transversum;
22 — recessus inferior bursae omentalis;
23 — mesoeolon transversum;
24 — bursa omentalis;
25 — ventriculus;
26 — hepar;
27 — diaphragma.
180 0 0.0

Додано 2022-02-16 anatomia
Продольный распил живота через правую прямую мышцу Ход брюшины на сагиттальном разрезе Слияние листков первичной брюшины впереди почки

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close