Диафрагма

Диафрагма (из атласа В. П. Воробьева).

На рис. А диафрагма показана снизу.

1 — мечевидный отросток грудины;
2 — грудинная часть диафрагмы;
3 — hiatus oesophageus;
4 — реберная часть диафрагмы;
5 — trigonum lumbocostale;
6 — m. psoas major;
7 — тело V поясничного позвонка;
8 — hiatus aorticus;
9 — m. quadratus lumborum;
10 — arcus lumbocostalis lateralis;
11 — средняя ножка диафрагмы;
12 — arcus lumbocostalis medialis;
13 — внутренняя ножка диафрагмы;
14 поясничная часть диафрагмы;
15 — foramen v. cavae;
16 — centrum tendineum diaphragmatis.

На рис. Б диафрагма показана спереди,

1 — мечевидный отросток;
2, 27 — centrum tendineum diaphragmatis;
3 — n. vagus sinister;
4 пищевод;
5 — n. vagus dexter;
6 — аорта;
7 — ductus thoracicus;
8 — crista iliaca;
9 — XII ребро;
10 — trigonum lumbocostale;
11 — m. psoas minor;
12 — тело V поясничного позвонка;
13 — m. psoas major;
14 — m. iliacus;
15 — m. transversus abdominis;
16 — m. quadratus lumborum;
17 — внутренняя ножка диафрагмы;
18 — средняя ножка;
19 — arcus lumbocostalis lateralis;
20 — truncus sympathicus;
21 — arcus lumbocostalis medialis;
22 — наружная ножка диафрагмы;
23 — n. splanchnicus;
24 — v. azygos;
25 — m. intercostalis externus;
26 — m. intercostalis internus.
157 0 0.0

Додано 2022-02-02 anatomia
Передние границы плевры Диафрагма Сосуды передней стенки туловища и их взаимоотношения

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close