Ділянки шиї Груднинно-ключично-соскоподібна ділянка
Межі груднинно-ключично-соскоподібної ділянки визначаються розмірами та розташуванням однойменного м'яза.
 
Пошарова топографія. Шкіра ділянки тонка та рухома. За шаром підшкірної жирової клітковини розміщена поверхнева фасція, листки якої вкривають з обох боків підшкірний м'яз шиї. За нею розташована власна фасція шиї, під якою лежить груднинно-ключично-соскоподібний м'яз. На його поверхні проходять великі венозні стовбури та нерви шиї (мал.). Косо вниз, майже вертикально груднинно-ключично-соскоподібний м'яз перетинає зовнішня яремна вена, яка в нижньому відділі ділянки проходить по його зовнішньому краю, повертає всередину і впадає в підключичну або у внутрішню яремну вену. З-під зовнішнього краю зазначеного м'яза в шари, розташовані вище, виходять нервові гілки із шийного сплетення: малий потиличний нерв (n. occipitalis minor), який іннервує шкіру потиличної ділянки, великий вушний нерв (n. auricularis magnus), який бере участь в іннервації шкіри лиця, вушної раковини та привушної залози.
 
Нижче описаного нерва проходить поперечний нерв шиї (n. transversus colli).
 
Углибині описуваної ділянки розташовані груднинно-ключично-соскоподібна артерія (від зовнішньої сонної артерії) й однойменна вена, а також додатковий нерв (n. accessorius). Уздовж внутрішнього та зовнішнього країв груднинно-ключично-соскоподібного м'яза під власною фасцією шиї розташовані лімфатичні вузли, які приймають лімфу з ділянки лиця та від органів шиї.
 
У верхніх відділах ділянки під передхребтовою фасцією шиї розташований симпатичний стовбур (truncus sympathicus). Часто тут можна побачити і один з його вузлів — середній шийний вузол (ganglion cervicale medium). Від симпатичного стовбура назовні і догори відходять гілочки, що з'єднуються з гілками шийного сплетення (plexus cervicalis), сформованого передніми гілками перших чотирьох шийних спинномозкових нервів, розташованими глибше передхребтової фасції шиї. Ці гілки, проходячи в низхідному напрямку по поверхні глибоких м'язів шиї (ремінного м'яза голови та шиї, м'яза — підіймача лопатки, переднього драбинчастого), віддають гілки до нервів, які лежать нижче, утворюючи три нервові петлі. Від шийного сплетення відходять малий потиличний нерв, великий вушний, поперечний нерв шиї, діафрагмовий і надключичні нерви.
 
У межах зазначеної ділянки у відділи, розташовані вище, проходить внутрішня сонна артерія. На рівні верхнього краю щитоподібного хряща зміщується назовні внутрішня яремна вена. Стовбур блукаючого нерва на рівні СII утворює нижній вузол. Тут формується верхній гортанний нерв (n. laryngeus superior), який іде вниз позаду внутрішньої сонної артерії і віддає гілки до симпатичного стовбура. На рівні СII, СIIІ розташований найбільший верхній вузол симпатичного стовбура (ganglion cervicale superius), від якого відходять гілки до голови, шиї та серця.
 
У нижніх відділах груднинно-ключично-соскоподібної ділянки, поблизу ключиці, груднинно-під'язиковий і груднинно-щитоподібний м'язи вкривають внутрішню яремну вену з її нижньою цибулиною (bulbus v. jugularis inferior), утвореною від злиття із зовнішньою яремною веною. До цього розширення в шарі пухкої клітковини пролягає блукаючий нерв, досередини від зазначеної вени розташована загальна сонна артерія. Латеральніше вени, по передній поверхні верхнього драбинчастого м'яза проходить діафрагмовий нерв, який між підключичними артерією та веною прямує в грудну порожнину. У цих відділах ділянки є міжм'язові проміжки: переддрабинчаста щілина (spatium antescalenum) — між переднім драбинчастим і груднинно-ключично-соскоподібним м'язами, в якій проходить підключична вена, та міждрабинчаста щілина (spatium interscalenum) — між верхнім і присереднім драбинчастими м'язами, в якій розташовані підключична артерія та плечове сплетення (мал.).
 
У нижньому відділі передрабинчастої щілини внутрішня і зовнішня яремні та підключична вени зливаються, формуючи лівий і правий венозні кути. У лівий венозний кут впадає грудна протока (ductus thoracicus), у правий — права лімфатична протока (ductus lymphaticus dexter), утворена яремним, підключичним і бронхосередостінним стовбурами. Позаду нижнього розширення внутрішньої яремної вени проходить підключична артерія.
 
Драбинчасто-хребтовий трикутник (trigonum scalenovertebrale) виділяють у глибині нижньомедіального відділу груднинно-ключично-соскоподібної ділянки. Збоку він обмежений переднім драбинчастим м'язом, присередньо — довгим м'язом шиї, знизу — куполом плеври. Верхівка трикутника відповідає сонному горбку поперечного відростка СVI. Під передхребтовою фасцією шиї в межах описаного трикутника ліворуч розташований початковий відділ підключичної артерії, кінцевий відділ грудної протоки, праворуч — кінцевий відділ правої лімфатичної протоки та нижній вузол симпатичного стовбура. Підключична артерія ззаду та знизу прилягає до купола плеври.
 
Спереду правої підключичної артерії розташований венозний кут. Між ним і зазначеною артерією проходять зверху вниз блукаючий і діафрагмовий нерви, між якими залягає підключична петля (ansa subclavia). Блукаючий нерв зазвичай лежить медіальніше. Позаду підключичної артерії розташований правий поворотний гортанний нерв (n. laryngeus recurrens), досередини від неї — загальна сонна артерія. Спереду лівої підключичної артерії розташовані внутрішня яремна вена і початковий відділ лівої плечо-головної вени, між якими вздовж артерії проходять блукаючий і діафрагмовий нерви. Між ними так само, як і праворуч, залягає підключична петля. Досередини від артерії проходить лівий поворотний гортанний нерв. Дуга грудної протоки найчастіше розташована спереду цього відділу описуваної артерії.
 
Розрізняють три відділи підключичної артерії: перший — від початку артерії до міждрабинчастого проміжку, другий — у міждрабинчастому проміжку, третій — від міждрабинчастого проміжку до верхівки пахвової ямки. У першому відділі підключична артерія віддає хребтову артерію, щито-шийний стовбур (truncus thyrocervicalis) і внутрішню грудну артерію. Хребтова артерія розташована медіально, вона прямує вгору між переднім драбинчастим і довгим м'язом шиї і проходить через поперечний отвір (foramen transversarium) СVI. Щито-шийний стовбур ділиться на чотири гілки: нижню щитоподібну, висхідну та поверхневу шийні і надлопаткову артерії. Нижня щитоподібна артерія (a. thyroidea inferior) піднімається догори, утворює дугу на рівні поперечного відростка СVI, перетинаючи при цьому хребтову артерію спереду. Висхідна шийна артерія (a. cervicalis ascendens) піднімається по передньому драбинчастому м'язу зсередини від діафрагмового нерва.
 
Останні дві артерії прямують назад у косо-поперечному напрямку. Внутрішня грудна артерія (a. thoracica interna) іде вниз у глибокі шари передньої грудної стінки.
 
У другому відділі від підключичної артерії відходить реброво-шийний стовбур (truncus costocervicalis), який віддає гілки до задніх м'язів шиї, а також задні міжреброві артерії в перший та другий міжреброві проміжки.
 
У третьому відділі від підключичної артерії відходить поперечна артерія шиї (a. transversa colli). Вона пронизує плечове нервове сплетення та кровопостачає сусідні м'язи, спускаючись до нижнього кута лопатки.
 
Позаду підключичної артерії та її гілок розташований нижній шийний симпатичний вузол, який часто зливається з першим грудним, утворюючи шийно-грудний (зірчастий) вузол (ganglion cervicothoracicum — stellatum). Від нього йдуть низхідні гілки до серця та сполучні гілки до плечового сплетення.
 
У драбинчасто-хребтовому трикутнику на рівні СVII залягає дуга грудної протоки, яка прямує вгору між стравоходом і початковим відділом лівої підключичної артерії із заднього середостіння. Позаду грудної протоки лежать підключична артерія, шийно-грудний вузол, хребтові артерія та вена, діафрагмовий нерв і купол плеври.
 
Спереду від грудної протоки розташований основний судинно-нервовий пучок шиї, утворений загальною сонною артерією, внутрішньою яремною веною та блукаючим нервом. Таке місце розташування грудної протоки найбільш імовірне, однак можливі й інші варіанти її топографії на шиї, так само, як і впадання у вени: найчастіше грудна протока впадає в ліву внутрішню яремну вену, рідше — в лівий венозний кут.
 
Ділянки шиї Груднинно-ключично-соскоподібна ділянка
 
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 10175 | Додав: anatomia | Теги: топографічна анатомія, Топографічна анатомія шиї, Анатомія, Ділянки шиї, анатомія людини | Рейтинг: 0.0/0
Повреждения в области локтевого сустава

Несмотря на поверхностное положение локтевого сустава, хорошо доступного для ощупывания, повреждения его являются для врача источником затруднений. Причиной служит, во-первых, то обстоятельство, что этот сустав состоит из трех костей, кроме того мягкие ткани часто сильно припухают, и припухлость распространяется значительно дальше, чем это наблюдается напр. на лучезапястном суставе. Но если мы привыкнем выводить логические заключения ... Читать далее...


Одноразовые перчатки: важные правила ношения в уходе

Правильные материалы, применение и практические советы.

Одноразовые перчатки являются медицинскими вспомогательными средствами и используются, например, в больницах и учреждениях по уходу. Они защищают пациентов и медперсонал от заражения микробами. Существуют одноразовые перчатки, изготовленные из самых разных материалов. Они используются в раз... Читать далее...


Хід очеревини
1 — діафрагма;
2 — підшлункова залоза;
3 — чотири листки брижі поперечної ободової кишки;
4 — поперечна ободова кишка;
5 — петлі тонкої кишки;
6 — прямокишково-маткова заглибина;
7 — пряма кишка;
8 — сечовий міхур;
9 — міхурово-маткова заглибина;
10 — матка;
11 — задні два листки.....


Схема кровообігу
а — до народження: I — венозний анастомоз між легеневою артерією і аортою; 2 — аорта; 3 — гілки легеневої артерії до лівої легені; 4 — впадіння легеневих вен у ліве передсердя; 5 — ліве передсердя; 6 — лівий шлуночок; 7 — правий шлуночок; 8 — артерії до печінки; 9 — артерії до ворітної вени; 10, 12 — пупкові артерії; 11 — пупкова вена; 13 — венозна.....


close