16:33
Зміст та завдання патологічної анатомії
Патологічна анатомія - складова частина патології (від грец пафос -. Хвороба), яка представляє собою велику область біології та медицини, що вивчає різні аспекти хвороби. Патологічна анатомія вивчає структурні (матеріальні) основи хвороби. Це вивчення служить як теорії медицини, так і клінічній практиці, тому патологічна анатомія - дисципліна науково-прикладна. Теоретичне, наукове, значення патологічної анатомії найбільш повно розкривається при вивченні загальних закономірностей розвитку патології клітини, патологічних процесів і хвороб, т. е. загальної патології людини. Загальна патологія людини, перш за все патологія клітини і морфологія загальнопатологічних процесів, є змістом курсу загальної патологічної анатомії. Клінічне, прикладне, значення патологічної анатомії полягає у вивченні структурних основ всієї різноманітності хвороб людини, специфіки кожного захворювання, інакше - в створенні анатомії хворої людини, або клінічної анатомії. Цьому розділу присвячений курс спеціальної патологічної анатомії.

Вивчення загальної та спеціальної патологічної анатомії нерозривно пов'язано, тому що загальнопатологічні процеси в різних їх поєднаннях є змістом як синдромів, так і хвороб людини. Вивчення структурних основ синдромів і хвороб проводиться в тісному зв'язку з їх клінічними проявами. Клініко-анатомічне напрямок - це відмінна риса вітчизняної патологічної анатомії.

При хвороби, яку слід розглядати як порушення нормальних життєвих функцій організму, як одну з форм життя, структурні та функціональні зміни нерозривно пов'язані. Функціональних змін, не обумовлених відповідними структурними змінами, не існує. Тому вивчення патологічної анатомії грунтується на принципі єдності і сполучення структури і функції.

При вивченні патологічних процесів і хвороб патологічну анатомію цікавлять причини їх виникнення (етіологія), механізми розвитку (патогенез), морфологічні основи цих механізмів (морфогенез), різні наслідки хвороби, т. е. одужання і його механізми (саногенез), інвалідизація, ускладнення, а також смерть і механізми смерті (Танатогенез). Завданням патологічної анатомії є також розробка вчення про діагноз.

В останні роки патологічна анатомія приділяє особливу увагу мінливості хвороб (патоморфозу) і хвороб, що виникають у зв'язку з діяльністю лікаря (ятрогеній). Патоморфоз - широке поняття, що відображає, з одного боку, зміни в структурі захворюваності та летальності, пов'язані із змінами умов життя людини, т. е. зміни загальної панорами хвороб, з іншого - стійкі зміни клініко-морфологічних проявів певного захворювання, нозології - нозоморфоз, що виникають зазвичай у зв'язку з застосуванням медикаментозних засобів (терапевтичний патоморфоз). Ятрогенії (патологія терапії), т. е. захворювання та ускладнення захворювань, пов'язані з лікарськими маніпуляціями (медикаментозне лікування, інвазивні методи діагностики, оперативні втручання), дуже різноманітні і в основі їх нерідко лежить лікарська помилка. Слід зазначити зростання ятрогений в останні десятиліття.
Категорія: Патологічна анатомія | Переглядів: 1595 | Додав: anatomia | Теги: Зміст патологічної анатомії, Патологічна анатомія, завдання патологічної анатомії | Рейтинг: 5.0/1

Топографічна анатомія

Пальці стопиПальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчаст.....

Топографічна анатомія

ПідошваПідошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвин.....

Топографічна анатомія

Тил стопиТил стопи
Пошарова топографія. Шкіра цієї ділянки тонка, рухома. її легко ушкодити (потертості, садна тощо). Підшкірна жирова клітковина пухка, слабко виражена, в ній може скупчуватися набрякова рідина. Поверхнева фасція оточує в підшкірній жировій клітковині тильну венозну сітку стопи (rete.....

close