16:33
Зміст та завдання патологічної анатомії
Патологічна анатомія - складова частина патології (від грец пафос -. Хвороба), яка представляє собою велику область біології та медицини, що вивчає різні аспекти хвороби. Патологічна анатомія вивчає структурні (матеріальні) основи хвороби. Це вивчення служить як теорії медицини, так і клінічній практиці, тому патологічна анатомія - дисципліна науково-прикладна. Теоретичне, наукове, значення патологічної анатомії найбільш повно розкривається при вивченні загальних закономірностей розвитку патології клітини, патологічних процесів і хвороб, т. е. загальної патології людини. Загальна патологія людини, перш за все патологія клітини і морфологія загальнопатологічних процесів, є змістом курсу загальної патологічної анатомії. Клінічне, прикладне, значення патологічної анатомії полягає у вивченні структурних основ всієї різноманітності хвороб людини, специфіки кожного захворювання, інакше - в створенні анатомії хворої людини, або клінічної анатомії. Цьому розділу присвячений курс спеціальної патологічної анатомії.

Вивчення загальної та спеціальної патологічної анатомії нерозривно пов'язано, тому що загальнопатологічні процеси в різних їх поєднаннях є змістом як синдромів, так і хвороб людини. Вивчення структурних основ синдромів і хвороб проводиться в тісному зв'язку з їх клінічними проявами. Клініко-анатомічне напрямок - це відмінна риса вітчизняної патологічної анатомії.

При хвороби, яку слід розглядати як порушення нормальних життєвих функцій організму, як одну з форм життя, структурні та функціональні зміни нерозривно пов'язані. Функціональних змін, не обумовлених відповідними структурними змінами, не існує. Тому вивчення патологічної анатомії грунтується на принципі єдності і сполучення структури і функції.

При вивченні патологічних процесів і хвороб патологічну анатомію цікавлять причини їх виникнення (етіологія), механізми розвитку (патогенез), морфологічні основи цих механізмів (морфогенез), різні наслідки хвороби, т. е. одужання і його механізми (саногенез), інвалідизація, ускладнення, а також смерть і механізми смерті (Танатогенез). Завданням патологічної анатомії є також розробка вчення про діагноз.

В останні роки патологічна анатомія приділяє особливу увагу мінливості хвороб (патоморфозу) і хвороб, що виникають у зв'язку з діяльністю лікаря (ятрогеній). Патоморфоз - широке поняття, що відображає, з одного боку, зміни в структурі захворюваності та летальності, пов'язані із змінами умов життя людини, т. е. зміни загальної панорами хвороб, з іншого - стійкі зміни клініко-морфологічних проявів певного захворювання, нозології - нозоморфоз, що виникають зазвичай у зв'язку з застосуванням медикаментозних засобів (терапевтичний патоморфоз). Ятрогенії (патологія терапії), т. е. захворювання та ускладнення захворювань, пов'язані з лікарськими маніпуляціями (медикаментозне лікування, інвазивні методи діагностики, оперативні втручання), дуже різноманітні і в основі їх нерідко лежить лікарська помилка. Слід зазначити зростання ятрогений в останні десятиліття.
Категорія: Патологічна анатомія | Переглядів: 1996 | Додав: anatomia | Теги: Зміст патологічної анатомії, Патологічна анатомія, завдання патологічної анатомії | Рейтинг: 5.0/1
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close