16:47
Короткі історичні дані
Патологічна анатомія становить невід'ємну частину теоретичної та практичної медицини і своїм корінням сягає в глибоку давнину. Як самостійна дисципліна вона розвивалася повільно у зв'язку з тим, що розтин тіл померлих довго було заборонено. Тільки в XVI столітті почали накопичувати матеріали з патологічної анатомії хвороб, отримані при розтині трупів. У 1761 р. вийшов у світ праця італійського анатома Дж. Морганьї (1682-1771) «Про місце знаходження та причини хвороб, виявлених анатомом», заснований на результатах 700 розтинів, частина яких була проведена автором особисто. Він спробував встановити зв'язок описуваних морфологічних змін з клінічними проявами хвороб. Завдяки праці Морганьї був зламаний догматизм старих шкіл, з'явилася нова медицина, було визначено місце патологічної анатомії серед клінічних дисциплін.

Велике значення для розвитку патологічної анатомії мали роботи французьких морфологів М. Біша (1771 -1802), Ж. Корвізара (1755-1821) і Ж. Крювелье (1791 -1874), який створив перший у світі кольоровий атлас з патологічної анатомії. У середині і наприкінці XVIII століття в Англії з'явилися великі дослідження Р. Брайта (1789-1858), А. Бейля (1799-1858), які внесли великий вклад у розвиток патологічної анатомії. Бейль був першим автором найбільш повного підручника з приватної патологічної анатомії, переведеного в 1826 р. на російську мову лікарем І. А. Костомаровим.

У XIX столітті патологічна анатомія вже завоювала міцне становище в медицині. Відкривалися кафедри патологічної анатомії в Берліні, Парижі, Відні, Москві, Петербурзі. Представник віденської школи К-Рокітанского (1804-1878) на підставі величезного особистого досвіду (30000 розтинів за 40 років прозекторської діяльності) створив одне з кращих в той час посібників з патологічної анатомії. К. Рокітанского був останнім представником панувала протягом століть теорії гуморальної патології людини, яка не мала наукової основи.

Переломним моментом у розвитку патологічної анатомії і всієї медицини можна вважати створення в 1855 р. німецьким вченим Р. Вірхова (1821 -1902) теорії клітинної патології. Використовуючи відкриття Шлейденом і Шванном клітинної будови організмів, він показав, що матеріальним субстратом хвороби є клітини. Патологоанатоми і клініцисти всього світу побачили в клітинній теорії патології великий прогрес і широко використовували її як наукову та методологічну основу медицини. Проте однієї клітинної патологією виявилося неможливим пояснити всю складність патологічних процесів, що виникають при хворобі. Клітинної патології стали протиставляти вчення про нейрогуморальних і гормональних регулюючих системах організму - так з'явилося функціональний напрямок у медицині. Однак воно не перекреслило роль клітини в патології. В даний час до клітки, її складовим елементам (ультраструктура) підходять як до інтегральних складових частин цілісного організму, що знаходяться під безперервним впливом і контролем його нейрогуморальних і гормональних систем.

У XX столітті патологічна анатомія стала бурхливо розвиватися, залучаючи до вирішення своїх завдань біохімії і біофізики, імунологію і генетику, молекулярну біологію, електроніку й інформатику. У багатьох країнах були створені інститути патології, з'явилися фундаментальні керівництва і журнали з патологічної анатомії; створені Міжнародне, Європейське та національні наукові товариства патологоанатомів.

У нашій країні вперше розтину почали проводити з 1706 р., коли за указом Петра I були організовані медичні госпітальні школи. Однак першим організаторам медичної служби в Росії Н. Бідлоо, І. Фішеру, П. Кондоїді треба було подолати впертий опір духовенства, всіляко перешкоджати проведенню розтинів. Лише після відкриття в 1755 р. медичного факультету в Московському університеті розтину стали проводитися досить регулярно.

Першими патологоанатомами були керівники клінік Ф. Ф. Керестур, Е. О. Мухін, А. І. Овер та ін.
У 1849 р. з ініціативи терапевта професора І. В. Варвинського на медичному факультеті Московського університету була відкрита перша в Росії кафедра патологічної анатомії. Керівником цієї кафедри став його учень А. І. Полунін (1820-1888), який є основоположником московської школи патологоанатомів і зачинателем клініко-анатомічного напрямку в патологічної анатомії. За 140-річне існування кафедри патологічної анатомії Московського університету, а з 1930 р. - I Московського медичного інституту міцно утримується традиція: кафедральний жезл передається з рук вчителя в руки учня. Всі сім завідувачів кафедри, будучи представниками однієї школи, з 1849 р. до теперішнього часу послідовно змінювали один одного: А. І. Полунін, І. Ф. Клейн, М. Н. Никифоров, B. І. Кедровський, А. І. Абрикосов, А. І. Струков, В. В. Сєров.

Особливе місце в московській школі патологоанатомів займав М. Н. Никифоров (1858-1915), який керував кафедрою патологічної анатомії Московського університету з 1897 по 1915 р. Він не тільки виконав цінні роботи з патологічної анатомії, але створив один з кращих підручників і підготував велику число учнів, які очолили згодом кафедри патологічної анатомії в різних містах Росії. Найбільш талановитим учнем М. Н. Никифорова був А. І. Абрикосов, який очолював кафедру патологічної анатомії Московського університету з 1920 по 1952 р. і заклав наукові та організаційні основи патологічної анатомії в СРСР. Його по праву вважають основоположником радянської патологічної анатомії. А. І. Абрикосову належать видатні дослідження, присвячені початковим проявам легеневого туберкульозу, пухлин з миобластов, патології порожнини рота, патології нирок і багатьох інших питань. Їм написаний підручник для студентів, що витримав 9 видань, створено багатотомне посібник з патологічної анатомії для лікарів, підготовлено велику кількість учнів. А. І. Абрикосов був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці та лауреата Державної премії.

Яскравими представниками московської школи патологоанатомів є М. А. Скворцов (1876-1963), який створив патологічну анатомію хвороб дитячого віку, і І. В. Давидовський (1887-1968), відомий своїми роботами з питань загальної патології, інфекційної патології, геронтології та бойової травмі, дослідженнями з філософським основам біології та медицини. З його ініціативи патологічну анатомію стали викладати по нозологическому принципом. І. В. Давидовський був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці та лауреата Ленінської премії. Серед співробітників кафедри патологічної анатомії I Московського медичного інституту - учнів А. І. Абрикосова великий внесок у розвиток патологічної анатомії внесли C. С. Вайль (1898-1979), пізніше працював у Ленінграді, В. Т. Талалаєв (1886-1947), Н. А. Краєвський (1905-1985).

Кафедра патологічної анатомії в Петербурзі була створена в 1859 р. з ініціативи М. І. Пирогова. Тут славу російської патологічної анатомії створювали М. М. Руднєв (1837-1878), Г. В. Шор (1872-1948), Н. Н. Анічков (1885-1964), М. Ф. Глазунов (1896-1967), Ф. Ф. Сисоєв (1875-1930), В. Г. Гаршин (1877-1956), В. Д. Цінзерлінг (1891 -1960). Вони підготували велику кількість учнів, багато з яких очолювали кафедри в ленінградських медичних інститутах: А. Н. Чистович (1905-1970)-у Військово-медичної академії імені С. М. Кірова, М. А. Захарівська (1889-1977) - в Ленінградському медичному інституті імені І. П. Павлова, П. В. Сиповский (1906-1963) - у Державному інституті удосконалення лікарів ім. С. М. Кірова.

У другій половині XIX - початку XX століття відкрилися кафедри патологічної анатомії в медичних інститутах Казані, Харкова, Києва, Томська, Одеси, Саратова, Пермі та інших міст. Після Жовтневої революції кафедри патологічної анатомії були створені в медичних інститутах всіх союзних і автономних республік, багатьох обласних центрів РСФСР. Тут виросли школи патологоанатомів, представники яких розвивали і продовжують розвивати радянську патологічну анатомію: М. П. Миролюбов (1870-1947) та І. В. Торопцев в Томську, І. Ф. Пожаріський (1875-1919) і Ш. І. Криницький (1884-1961) в Ростові-на-Дону, Н. М. Любимов (1852-1906) та І. П. Васильєв (1879-1949) в Казані, П. П. Заболотнов (1858-1935) і А. М . Антонов (1900-1983) в Саратові, П. А. Кучеренко (1882 - 1936) та М. К. Даль в Києві, Н. Ф. Мельников-Разведенков (1886-1937) і Г. Л. Дерман (1890 - 1983) в Харкові і т. д.

У роки Радянської влади патологоанатоми розгорнули наукові дослідження в різних розділах медицини, зокрема інфекційних хворобах. Цими роботами була надана велика допомога радянському охорони здоров'я в ліквідації ряду інфекцій (віспа, чума, висипний тиф та ін.) У подальшому патологоанатоми розробляли і продовжують розробляти питання ранньої діагностики пухлин, багато уваги приділяють вивченню серцево-судинних і багатьох інших захворювань, питанням географічної, крайової патології. Успішно розвивається експериментальна патологія.
У країні створена патологоанатомічна служба. У кожній лікарні є патологоанатомічне відділення, очолюване завідувачем - лікарем-патологоанатомом. У великих містах створені центральні патологоанатомічні лабораторії, що організують роботу патологоанатомів. Всі померлі в лікарнях або клініках медичних інститутів підлягають патологоанатомічному розтину. Воно допомагає встановити правильність клінічного діагнозу, виявити дефекти в обстеженні та лікуванні хворого. Для обговорення лікарських помилок, що виявляються при патологоанатомічному розтині, і вироблення заходів по усуненню недоліків в лікувальній роботі організовуються клініко-анатомічні конференції. Матеріали патологоанатомічних конференцій узагальнюються і сприяють підвищенню кваліфікації лікарів як клініцистів, так і патологоанатомів.

Робота патологоанатомів регламентується положеннями, наказами Міністерства охорони здоров'я і контролюється головним патологоанатомом країни.

Радянські патологоанатоми об'єднані Всесоюзним науковим товариством, яке регулярно скликає всесоюзні конференції, пленуми і з'їзди, присвячені актуальним питанням патологічної анатомії. Створено багатотомне посібник з патологічної анатомії. З 1935 р. видається журнал «Архів патології». Першим його редактором був А. І. Абрикосов. З 1976 р. почалося видання реферативного журналу «Загальні питання патологічної анатомії».
 
Першими патологоанатомами були керівники клінік
Першими патологоанатомами були керівники клінік
Першими патологоанатомами були керівники клінік
Категорія: Історія патологічної анатомії | Переглядів: 2001 | Додав: anatomia | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close