15:33
Клітковинні простори лиця
У формуванні клітковинних просторів лицевого відділу голови велике значення мають фасціальні утворення та розміщення листків основних фасцій. Останні відокремлюють клітковинні простори, утворені жировою клітковиною та м'язами лиця, а також оточують судинно-нервові пучки, органи, слинні залози тощо. Крім того, фасції виконують важливу опорно-статичну функцію. Знання розташування фасцій потрібно для виконання футлярної й інфільтраційної анестезії під час оперативних втручань на лицевих ділянках, а також проведення лікувальних блокад черепних нервів у місцях їх виходу. Поверхнева фасція поширена в усіх ділянках лиця: в очноямковій (regio orbitalis), виличній (regio zygomaticus), носовій (regio nasalis), ротовій (regio oralis), щічній (regio buccalis), привушно-жувальній (regio parotideomasseterica) і підборідній (regio mentalis). На своєму протязі поверхнева фасція утворює футляри для всіх мімічних м'язів, гілок лицевого нерва, II і III гілок трійчастого нерва, підшкірних судин і нервів лиця.
 
У власній фасції (fascia propria) виділяють поверхневий і глибокий листки. Поверхневий листок власної фасції (lamina superficialis fasciae propriae) значно виражений у таких ділянках лиця: очноямковій, підочноямковій (regio infraorbitalis), виличній, носовій, ротовій, щічній, привушно-жувальній і підборідній. Цей фаціальний листок формує капсули та футляри для привушної залози, жирового тіла щоки, а також лицевих артерій, вен і анастомозів з глибокими судинами лиця. Глибокий листок власної фасції (lamina profunda fasciei propria) умовно підрозділяють на крилоподібну фасцію (fascia pterygoideus), міжкрилоподібну (fascia interpterygoideus) та шилоподібну (fascia styloideus). Вони беруть участь у формуванні клітковинних просторів глибокої ділянки лиця: навкологлоткового (spatium peripharyngeum), заглоткового (spatium retropharyngeum) і приглоткового (spatium parapharyngeum). Глибокий листок власної фасції формує фасціальні піхви для судин і нервів глибокої ділянки лиця. Варто виокремлювати і пристінковий, або передхребтовий, листок (lamina prevertebralis), який розташований на рівні заглоткового простору (spatium retropharyngeum) і формує футляри для лімфатичних вузлів (потиличних, глибоких навкологлоткових і заглоткових). Вісцеральний листок власної фасції називають щічно-глотковою фасцією (fascia buccopharyngeum). Вона проникає в носову та ротову порожнини і бере участь у формуванні капсули мигдаликів лімфатичного кільця Пирогова—Вальдеєра. 
 
Відповідно до особливостей будови фасціальних листків на лиці потрібно виділяти такі клітковинні утворення: 1) шар підшкірної жирової клітковини, який існує в усіх ділянках лиця, 2) клітковинні утворення власної фасції лиця, до яких відносять привушну клітковину в ділянці однойменної слинної залози, ділянку жувального м'яза (жувальну щелепну щілину за Пироговим), жирове тіло щоки (щічну ділянку), очноямкову ділянку (біля очного яблука та фасціально-білкову клітковину), 3) глибокі клітковинні простори: навкологлотковий (spatium peripharyngeum), який розташований між глотковим відростком привушної залози і глоткою, крилоподібно-глотковий (spatium pterygopharyngeum), міжкрилопіднебінний (spatium interpterygoideum), скронево-крилоподібний (spatium temporopterygoideum), крилоподібно-щелепний (spatium pterygomaxillarum). Останні чотири простори розташовані в міжщелепній ділянці за Пироговим і відповідають двом його проміжкам: скронево-крилоподібному (interstitium temporopterygoideum) і міжкри-лоподібному (interstitium interpterygoideum). Крім того, до глибоких клітковинних просторів лиця належать заглотковий, вісцеральний глотковий (spatium visceralis pharyngeum), навкологлотковий (spatium peripharyngeum), власний заглотковий (spatium retropharyngeum proprium) і передхребтовий (мал.).
 
Клітковинні простори лиця

Мал. Глибокі клітковинні утворення лиця:
1 — жувальний м'яз; 2— нижня щелепа; 3 — ложе привушної залози; 4 — положення глоткового відростка привушної залози; 5 — верхня група глибоких шийних лімфатичних вузлів; 6 — задній відділ навкологлоткового простору; 7 — заглотковий простір; 8 — глотково-передхребтовий апоневроз; 9 — шилоподібний відросток і м'язи, що починаються від нього; 10 — передній відділ навкологлоткового простору; 11 — піднебінний мигдалик; 12 — внутрішній крилоподібний м'яз (m. pterygoideus internus)
Категорія: Топографічна анатомія голови | Переглядів: 10638 | Додав: anatomia | Теги: Клітковинні простори лиця | Рейтинг: 3.6/5
close