Тощая и подвздошная кишка. Jejunum et ileu’m

Тощая и подвздошная кишка. Jejunum et ileu’m. Рис. 134 — 136, 150.

Ha jejunoileum или intestinum mesenteriale различаютъ брыжеечный край и свободный.

Jejunum переходитъ въ ileum безъ рѣзкой границы, однако въ общемъ существуетъ цѣлый рядъ отличій, а именно:

1) по просвѣту (jejunum шире);

2) по толщинѣ стѣнокъ (у jejunum стѣнки толще);

3) по богатству сосудами (jejunum богаче ими и краснѣе);

4) по обилію складокъ (у jejunum ихъ больше);

5) по снабженію ворсинками (jejunum содержитъ болѣе многочисленныя и иной формы ворсинки);

6) по снабженію железами (ileum содержитъ слѣдующія на извѣстномъ разстояніи другъ за другомъ Пейеровы бляшки, кверху постепенно уменьшающіяся и, наконецъ, исчезающія);

7) по содержимому (jejunum на трупѣ бываетъ большею частью пустымъ);

8) по отношенію къ ductus vitello-intestinales и къ пупочному пузырьку (на ileum въ нѣкоторыхъ случаяхъ находится на 1 m. выше его конца эмбріональный остатокъ, diverticulum ilei verum (Meckelі);

9) по положенію (jejunum лежитъ въ regio umbilicalis и regio iliaca sinistra, ileum — преимущественно въ regio iliaca dextra, regio hypogastrica и полости малаго таза);

10) по длинѣ (2/5: 3/5)

Большинство этихъ отличій, при ихъ ближайшемъ разсмотрѣніи, указываетъ на то, что jejunum обязано своими особенностями тому, что должно ранѣе приступать къ переработкѣ пищевой кашицы и имѣетъ дѣло съ еще не уменьшеннымъ ея количествомъ.

О положеніи jejuno-ilei см. также Peritonaeum.

Jejunum

ileu’m

Situs abdominalis II

Situs abdominalis III

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 68 | Теги: Jejunum et ileu’m., Тощая и подвздошная кишка | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close