Сосуды и нервы зубовъ

Сосуды и нервы зубовъ расположены частью въ зубной пульпѣ, частью въ регіodont`Ѣ. Они берутъ свое начало отъ сосѣднихъ крупныхъ сосудовъ и нервныхъ стволовъ.

Кровеносными сосудами верхняго ряда зубовъ являются: а. alveolaris sup. post, изъ а. maxillaris int., а также аа. alveolares supp. antt. изъ а. infraorbitalis. Эти сосуды проходятъ внутри канальцевъ въ толщѣ костной стѣнки верхней челюсти, анастомозируютъ между собою и, кромѣ другихъ вѣтвей, даютъ еще сосуды periodont’a, rr. alveolares, и пульпы — rr. dentales. Послѣдніе проникаютъ вмѣстѣ съ нервами зубной пульпы черезъ foramen apicis dentis въ зубную пульпу, образуя въ ней богатую сѣть. Сосуды periodont’a стоятъ въ сообщеніи съ сосудами сосѣднихъ костей. — Сосуды нижняго ряда зубовъ берутъ начало отъ а. аіѵеоlaris inf.; здѣсь также есть rr. dentales и rr. alveolares, которые въ деталяхъ сходны съ соотв. сосудами верхняго зубного ряда.

Нервами верхняго ряда зубовъ являются: rr. alveolares supp. postt., r. alveolaris sup. medialis и rr. alveolares supp. antt. nervi infraorbitalis. Они проходятъ внутри костныхъ стѣнокъ верхней челюсти, образуя своими анастомозами plexus dentalis sup., анастомозирующій съ соотв. ріехиз’омъ противоположной стороны. Отъ сплетенія отходятъ кромѣ другихъ вѣтви rr. dentales supp. къ зубамъ. Нервы нижнихъ зубовъ — nn. dentales inff., изъ plexus dentalis inferior, лежащаго внутри canalis mandibulae, выше n. alveolaris inf..

Что касается расположенія нервовъ въ зубной пульпѣ, то объ этомъ очень мало извѣстно. Вступающіе въ зубную пульпу нервы могутъ быть прослѣжены вплоть до слоя одонтобластовъ; кончаются ли они здѣсь или проникаютъ дальше въ дентинъ — до сихъ поръ съ достовѣрностью не извѣстно. Periodont заключаетъ богатое сплетеніе мякотныхъ и безмякотныхъ нервныхъ волоконъ.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 62 | Теги: Сосуды зубовъ, нервы зубовъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close