Сосуды и нервы матки

Сосуды и нервы матки.

Матка снабжается двумя аа. uterinae, вѣтвями внутреннихъ подвздошныхъ артерій, которыя, извиваясь, проходятъ въ рагаmеtгium’ѣ и вступаютъ между собой въ соединеніе. Съ каждой изъ нихъ соединяется вѣтвь а. ovaricae соотвѣтственной стороны. 

Вены очень толсты, внутри органа слѣдуютъ въ общемъ ходу артерій, образуютъ густыя внутреннія и наружныя сплетенія, plexus uterinus, и переходятъ въ стволы, отчасти соединяющіеся съ сосѣдними тазовыми венозными сплетеніями, отчасти непосредственно изливающіеся въ venae iliacae internae и spermaticae internae.

Лимфатическіе сосуды имѣются въ большомъ количествѣ; они образуютъ какъ подбрюшинныя, такъ и глубокія сплетенія, достигающія во время беременности значительнаго развитія.

Нервы происходятъ изъ plexus hypogastricus и spermaticus, а также изъ нижнихъ крестцовыхъ нервовъ и содержатъ въ себѣ скопленія гангліозныхъ клѣтокъ.

Въ маткѣ на пути нервныхъ волоконъ встрѣчаются включенными нервныя клѣтки. Въ эпителіи и железахъ имѣются свободныя нервныя окончанія; точно также и въ tubae нервы могутъ быть прослѣжены вплоть до эпителія; и здѣсь, въ propria встрѣчаются нервныя клѣтки, частью подъ самымъ эпителіемъ.

ѵ. Gawronsky. Ueber Verbreitung und Endigung der Nerven in den weiblichen Genitalien. Arch. f. Gynakologie. Bd. 47, 1896. — Waldeyer, W., Das Becken, Bonn 1899.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 42 | Теги: Сосуды матки, нервы матки | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close