Пещеристыя тѣла преддверія, bulbi vestibuli

Пещеристыя тѣла преддверія, bulbi vestibuli. Рис. 335.

Кромѣ пещеристыхъ тѣлъ и головки клитора, уже упомянутыхъ ранее и соотвѣтствующихъ пещеристымъ тѣламъ мужскаго члена, по обѣимъ сторонамъ преддверія находятся большія, округленныя венозныя массы, имѣющія въ длину отъ 3,0 до 3,5 см. и въ толщину достигающія 1 см. и болѣе.

Пещеристые тела преддверья влагалища, bulbi vestibuli

Эти венозныя сплетенія, пещеристыя тѣла преддверія, bulbi vestibuli, состоятъ изъ густыхъ венозныхъ сѣтей, окруженныхъ тонкойфиброзной оболочкой. У заднихъ своихъ концовъ они закруглены, спереди — заострены, тянутся вверхъ вдоль ножекъ клитора и вѣтвей лобковой кости, прилегая совнутри къ слизистой оболочкѣ и охватываются снаружи m. bulbocavernosus. Оба bulbi vestibuli соотвѣтствуютъ пещеристому тѣлу мужского мочеиспускательнаго канала и вступаютъ въ соединеніе съ маленькими менѣе густыми венозными сплетеніями, которыя проходятъ впереди ихъ, мимо мочеиспускательнаго канала, къ головкѣ похотника и такимъ образомъ создаютъ сообщеніе между обѣими боковыми частями и принимаютъ въ себя вены, исходящія изъ labia minora.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 44 | Теги: Пещеристыя тѣла преддверія, bulbi vestibuli | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close