Корень легкаго, radix pulmonis

Корень легкаго, radix pulmonis.

Каждый корень легкаго состоитъ изъ вѣтви дыхательнаго горла, большихъ кровеносныхъ сосудовъ (ramus dexster, sinister а. pulmonalis, ѵѵ. pulmonales dextrae, sinistrae, aa. и vv. bronchiales), лимфатическихъ сосудовъ, лимфатическихъ железъ и нервовъ, связанныхъ соединительной тканью и направляющихся у hilus pulmonis во внутрь органа.

Топографія. Корень праваго легкаго лежитъ позади ѵ. cava superior, части праваго предсердія и подъ послѣднимъ отрѣзкомъ venae azygos. Корень же лѣваго легкаго проходитъ впереди нисходящей части грудной аорты и проходитъ подъ дугой ея.

N. phrenicus опускается внизъ впереди, а n. vagus позади каждаго корня легкаго.

Вѣтвь дыхательнаго горла съ бронхіальными и лимфатическими сосудами лежитъ въ поперечной плоскости позади кровеносныхъ сосудовъ; легочная артерія лежитъ между вѣтвью дыхательнаго горла и наиболѣе кпереди лежащими легочными венами.

Въ фронтальномъ направленіи между правой и лѣвой сторонами замѣчается извѣстная разница. На правой сторонѣ бронхъ, лежитъ наиболѣе высоко, и легочная артерія проходитъ подъ нимъ. Слѣва же легочная артерія лежитъ выше. Съ обѣихъ сторонъ легочныя вены занимаютъ наиболѣе низкое мѣстоположеніе.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 32 | Теги: radix pulmonis, Корень легкаго | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close