Tela chorioidea ventriculi tertii

Tela chorioidea ventriculi tertii. Фиг. 104, 126 — 128, 153, 154.

Сосудистое сплетеніе третьяго желудочка имѣетъ форму равнобедреннаго треугольника съ верхушкой, достигающей columnae fornicis, и основаніемъ, соотвѣтствующимъ валику мозолистаго тѣла; оно состоитъ изъ дорзальнаго и вентральнаго листка, которые соединены другъ съ другомъ при помощи субарахноидальной ткани, а на краяхъ сплетенія дорзальный листокъ загибается въ вентральный. Этотъ край сплетенія переходитъ въ plexus chorioideus ventriculi lateralis, т. e. въ другое сплетеніе, которое выдается въ боковой желудочекъ мозга и тянется отъ foramen interventriculare черезъ pars centralis ventriculi lat. до конца нижняго рога. На мѣстѣ trigonum collaterale, гдѣ встрѣчаются pars centralis, задній и нижній рога, а самый желудочекъ расширяется, plexus образуетъ болѣе толстую массу, glomus chorioideus. Оба plexus laterales идутъ впередъ, въ узкое пространство между обоими foramina interventricularia, въ которое они загибаются въ вентральномъ направленіи и переходятъ здѣсь другъ въ друга, а назадъ посылаютъ два узкихъ, лежащихъ рядомъ среднихъ сосудистыхъ сплетенія, plexus chorioidei ventriculi tertii, отношенія которыхъ видны на фиг. 127, 128, 154. 

Боковой желудочек, ventriculus lateralis

Головной мозг II фронтальный разрез

Головной мозг III фронтальный разрез

Головной мозг IV фронтальный разрез

Tela choroidea

Въ plexus chorioideus ventriculi lateralis сосудистыми ворсинками покрывается дорзальный листокъ сплетенія, а въ plexus chorioideus ventriculi tertii — вентральный.

Латеральный конецъ plexus chorioideus lateralis прикрѣпляется къ taenia chorioidea, а медіальный — къ свободному латеральному краю fornix (фиг. 154).

Поперечный разрез tela chorioidea ventriculi tertii и окружающих частей.

Эпителій сплетенія продолжается въ выстилку сосудистыхъ сплетеній, переходя черезъ линіи ихъ прикрѣпленія. Plexus chorioidei ventriculi tertii прикрѣпляются съ боковъ къ stria medullaris thalami, а въ заднемъ концѣ ихъ линія прикрѣпленія переходитъ на habenulae и на поверхность corpus pineale. Въ субарахноидальной ткани, помѣщающейся между листками ріа, принадлежащими tela chorioidea ventriculi tertii, проходятъ двѣ крупныхъ вены, venae cerebri internae; въ заднемъ концѣ сплетенія онѣ соединяются въ vena cerebri magna (Galeni). Каждая vena cerebri interna на переднемъ концѣ сплетенія принимаетъ ѵ. chorioidea и ѵ. terminalis, фиг. 153.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 52 | Теги: Tela choroidea ventriculi tertii | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close