Промежуточный мозгъ

Центральное сѣрое вещество третьяго желудочка продолжается назадъ въ сѣрую массу, окружающую водопроводъ средняго мозга, которая, въ свою очередь, переходитъ въ сѣрое вещество дна четвертаго желудочка. На основаніи предложенной Мейнертомъ классификаціи различныхъ слоевъ сѣраго вещества въ головномъ мозгѣ, центральное сѣрое вещество означенныхъ отдѣловъ мозга называется также сѣрымъ веществомъ полостей мозга (Hohlengrau).

Различие серой коры, серого вещества полостей и серых ядер.

Въ третьемъ желудочкѣ оно, не прерываясь, сливается съ сѣрой коммиссурой дна, соединяется латерально съ медіальнымъ ядромъ thalamus и составляетъ massa intermedia; сѣрое вещество полости третьяго желудочка заключаетъ въ себѣ много нервныхъ клѣтокъ. Особое булавовидное скопленіе мелкихъ мультиполярныхъ нервныхъ клѣтокъ въ trigonum habenulae составляетъ ganglion habenulae Мейнерта. Отъ него спускается пучекъ мякотныхъ волоконъ, пучекъ Мейнерта, fasciculus retroflexus (см. фиг. 128, 196 и проводящіе пути). Относительно пучка Викдазира, pars tecta columnae fornicis и ихъ пути въ сѣромъ веществѣ желудочка фиг 97.

Головной мозг IV фронтальный разрез

Fornix longus

Часть медианного разреза головного мозга

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 34 | Теги: Промежуточный мозгъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close