Сроки окостенѣнія костей верхней конечности

1. Лопатка.

Главное ядро появляется на седьмой и восьмой недѣлѣ.
Ядро окостенѣнія клювовиднаго отростка появляется на первомъ или второмъ году.
Оба ядра плечевого отростка развиваются на 14—16 году.
Ядро нижняго угла, margo vertebralis и суставной ямки образуются на 16—18 году.
Соединеніе клювовиднаго отростка съ тѣломъ наступаетъ ко времени половой зрѣлости.
Остальныя части соединяются отъ 22 до 25 года.

2. Ключица.

Главное ядро, самое раннее изъ всѣхъ ядеръ окостенѣнія скелета, появляется на шестой — седьмой недѣлѣ зародышевой жизни.
Эпифизъ грудиннаго конца образуется отъ 18 до 20 года.
Соединеніе послѣдняго съ тѣломъ кости наступаетъ на 25 году.

3. Плечевая кость.

Ядро тѣла развивается на седьмой недѣлѣ.
Ядро большого бугра образуется на третьемъ году.
Ядро малаго бугра въ тѣхъ случаяхъ, когда оно развивается самостоятельно, наблюдается на пятомъ году.
Ядро головки появляется на третьемъ году.
Ядро медіальнаго надмыщелка образуется на пятомъ году.
Ядро блока (trochlea) возникаетъ на одиннадцатомъ или двѣнадцатомъ году.
Ядро медіальнаго надмышелка появляется на 13 или 14 году.
Соединеніе большого бугра съ головкой наступаетъ на пятомъ году.
Дистальныя части, за исключеніемъ медіальнаго надмыщелка, соединяются съ тѣломъ на 16 или 17 году.
Медіальный надмыщелокъ срастается съ тѣломъ на 18, проксимальный эпифизъ на 20 году.

4. Лучевая кость.

Ядро окостенѣнія тѣла появляется на седьмой или восьмой недѣлѣ.
Ядро дистальнаго эпифиза образуется въ концѣ второго года.
Ядро головки развивается на пятомъ году.
Проксимальный эпифизъ и тѣло срастаются между собою приблизительно на 17 и 18 году Соединеніе дистальнаго эпифиза съ тѣломъ наступаетъ около 20 года.

Лучевая и локтевая кость

5. Локтевая кость.

Окостенѣніе тѣла начинается на восьмой недѣлѣ.
Дистальный эпифизъ имѣетъ ядро окостенѣнія на четвертомъ или пятомъ году.
Ядро окостенѣнія локтевого отростка (olecranon) появляется на десятомъ году. Проксимальный эпифизъ соединяется съ тѣломъ около 17 года.
Дистальный эпифизъ и тѣло соединяются между собою приблизительно на 20 году.

6. Запястье.

Ядро окостенѣнія головчатой кости образуется на первомъ году.
Ядро окостенѣнія крючковидной кости появляется на первомъ или второмъ году.
Ядро окостенѣнія трехгранной кости развивается на третьемъ году.
Ядра окостенѣнія большой многоугольной и полулунной костей возникаютъ на пятомъ году.
Ядро окостенѣнія ладьеобразной кости наблюдается на восьмомъ году.
Ядро окостенѣнія малой многоугольной кости образуется на восьмомъ или девятомъ году. Ядро окостенѣнія гороховидной кости появляется на двѣнадцатомъ году.

Окостенѣніе скелета ручной кисти.

7. Пясть.

Ядра окостенѣнія тѣлъ пястныхъ костей появляются на восьмой или девятой недѣлѣ. Ядра окостенѣнія эпифизовъ возникаютъ отъ третьяго до восьмого года.
Соединеніе эпифизовъ съ тѣлами происходитъ приблизительно на 20 году.

Вид кисти руки человеческого зародыша на 3 месяце

8. Фаланги.

Ядра окостенѣнія тѣлъ фалангъ образуются на восьмой, девятой и десятой недѣляхъ. Эпифизы окостенѣваютъ отъ третьяго или четвертаго до пятаго или шестого года. Отдѣльныя части костей соединяются около 20 года.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 63 | Теги: Сроки окостенѣнія костей, окостенѣнія костей конечности | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close