Пяточная кость, calcaneus

Пяточная кость — самая большая кость стопы и занимаетъ ея задненижнюю часть. Участокъ пяточной кости, выступающій кзади за таранную кость, составляетъ костную опору пятки, calx. Продольная ось кости идетъ кпереди и въ латеральную сторону. Кверху тѣло, corpus calcanei, сочленяется съ таранной костью, спереди съ кубовидной костью.

Пяточная кость, calcaneus

Задній утолщенный конецъ, пяточный бугоръ, tuber calcanei, имѣетъ внизу два отростка, processus medialis и lateralis tuberis calcanei, которыя при стояніи опираются на землю.

Пяточная кость, calcaneus

Кости стопы

Нижній участокъ задней поверхности бугра шероховатъ и служитъ для прикрѣпленія пяточнаго сухожилія. Верхній участокъ ея гладокъ; на немъ располагается слизистая сумка. Нижняя поверхность впереди обоихъ отростковъ гладка, а вблизи своего передняго конца снабжена гладкимъ притупленнымъ выступомъ. Передняя поверхность — суставная, facies articularis cuboidea; она примыкаетъ къ кубовидной кости. Латеральная поверхность стоитъ почти перпендикулярно и отличается отросткомъ, processus trochlearis, лежащимъ на передней трети ея, и бороздой, sulcus n. peronei, располагающейся подъ этимъ отросткомъ и кзади отъ него. Послѣдняя служитъ для помѣщенія сухожилія длинной малоберцовой мышцы. Медіальная поверхность имѣетъ рѣзко выдающійся выступъ, sustentaculum tali, и подъ нимъ значительную борозду, sulcus m. flexoris hallucis longi, для сухожилія m. flexor hallucis longus. Верхняя поверхность въ своей передней половинѣ круто опускается внизъ и имѣетъ три сочленовныхъ поверхности, facies articularis anterior, media и posterior для сочлененія съ соотвѣтствующими поверхностями таранной кости. Между средней и задней сочленовными поверхностями находится sulcus calcanei, составляющая вмѣстѣ съ sulcus tali воронкообразно расширяющуюся въ латеральную сторону sinus tarsi.

Категорія: Ученіе о костяхъ, остеологія |
Переглядів: 78 | Теги: calcaneus, Пяточная кость | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close