Слои забрюшинной клетчатки в области левой почки

Слои забрюшинной клетчатки в области левой почки (по Г. Г. Стромбергу).

1 — плевра;
2 — XI ребро;
3 — XII ребро;
4 — fascia lumbodorsalis;
5 — m. sacrospinalis;
6 — сухожилие m. transversus abdominis:
7 — m. quadratus lumborum;
8 — fascia quadrata;
9 — fascia retroperitonaealis (в области почки — fascia retrorenalis);
10 — crista iliaca;
11 — m. iliacus;
12 — fascia iliaca;
13 — vasa iliaca communia;
14 — colon sigmoideum;
15 — ureter paraureterium;
16 — colon descendens;
17 — textus cellulosus retroperitonaealis;
18 — fascia retrocolica:
19 — paracolon;
20 — paranephron (capsula adiposa renis);
21 — fascia praerenalis;
22 — arcus lumbocostalis;
23 — flexura coli lienalis;
24 — pancreas;
25 — надпочечник.
97 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Поперечный разрез через область почек Слои забрюшинной клетчатки в области левой почки Поясничный ромб

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close