Парасагиттальный распил головы и шеи

Парасагиттальный распил головы и шеи на уровне бифуркации общей сонной артерии (по Ф. И. Булатникову).

1 — внутренняя крыловидная мышца;
2 — верхнечелюстная пазуха;
3 — верхняя челюсть;
4 — язык;
5 — слизистая оболочка мягкого неба;
6 — нижняя челюсть;
7 — миндалина с ветвями нисходящей небной артерии;
8 — подъязычно-язычная мышца;
9 — внутренняя яремная вена;
10 — язычная артерия и ее начало;
11 — подъязычная кость;
12 — наружная сонная артерия;
13 — верхняя щитовидная артерия;
14 — общая сонная артерия;
15 — внутренняя сонная артерия;
16 — восходящая глоточная артерия;
17 —шило-язычная и шило-глоточная мышцы.
52 0 0.0

Додано 2022-01-29 anatomia
Топография правого шейного симпатического нерва Парасагиттальный распил головы и шеи Топография сосудов и нервов шеи Поперечный распил шеи на уровне тела I грудного позвонка Щитовидная и паращитовидные железы Положение органов шеи, шейных и грудных позвонков Поперечный распил шеи на уровне тела lll шейного позвонка Поперечный распил шеи на уровне тела IV шейного позвонка Начальный отдел язычной артерии Глубокие слои regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Топография шейного сплетения и его ветвей

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close