Глибокі анатомічні утворення шиї:

1 — шийна петля;
2 — щитоподібне венозне сплетення (plexus venosus thyroideus impar);
З — ліва внутрішня яремна вена;
4 — лівий блукаючий нерв;
5 — нижня щитоподібна вена;
6 — язиковий поворотний нерв;
7— ліва підключична артерія;
8 — ліва загальна сонна артерія;
9 — дуга аорти;
10 — ліва плечо-головна вена;
11 — найнижча щитоподібна вена;
12 — плечо-головний стовбур;
13 — права плечо-головна вена;
14 — права підключична артерія;
15 — правий блукаючий нерв;
16 — права загальна сонна артерія;
17 — права внутрішня яремна вена;
18 — діафрагмовий нерв;
19 — щитоподібна залоза;
20 — верхні щитоподібні артерія та вена;
21 — груднинно-під'язиковий, груднинно-щитоподібний, лопатково-під'язиковий, груднинно-ключично-соскоподібний м'язи
4270 0 5.0

Додано 2012-03-01 anatomia
Глибокі утворення передньо-бічної грудної стінки Глибокі анатомічні утворення шиї Міжм'язові проміжки Груднинно-ключично-соскоподібна ділянка Схема фасцій шиї за В.М. Шовкуненком Трикутники в ділянці шиї Топографічна анатомія глибокої ділянки лиця Пазухи твердої оболони Триповерхова венозна сітка лобово-тім'яно-потиличної ділянки Артерії лобово-тім'яно-потиличної ділянки

close